Expertise

Ingewikkelde dingen begrijpelijk maken, dat is wat ik doe.

Als schrijver of als redactioneel adviseur. Samen met onderzoekers, ontwerpers, beleidsmakers en communicatieadviseurs, zij aan zij. Op projectbasis of voor langere tijd.

Al ruim twintig jaar help ik anderen hun verhaal te vertellen door kennis onder woorden te brengen. Van visie tot verslag, van pay-off tot longread: ik onderzoek en documenteer, interview en versla, bundel en structureer. Maar eerst luister ik goed en denk dan graag mee over doel en inhoud.

Mijn werkveld beslaat letterlijk en figuurlijk de wereld om ons heen. Opdrachten betreffen zowel de fysieke leefomgeving als het cultureel landschap. Tot de opdrachtgevers behoren verschillende kennisinstellingen, (semi)overheden en ontwerp- en adviesbureaus. Ik werk vaak op het snijvlak van publieke belangen en kennisontwikkeling.

Leefomgeving

Soorten opdrachtgevers

 • technische universiteit
 • kennisinstelling (GTI)
 • planbureau
 • waterschap
 • gemeente
 • gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf
 • advies- en ingenieursbureau
 • architectenbureau
 • energiebedrijf
 • erfgoedinstelling
 • ministerie

Sectoren

 • klimaatadaptatie
 • energietransitie
 • stedelijke ontwikkeling (gebied en project)
 • waterbeheer en waterbouwkunde
 • natuur en natuurontwikkeling
 • circulaire economie
 • wonen
 • erfgoed en monumenten
 • stedenbouw en landschapsarchitectuur
 • bouw en civiele techniek

Cultuur

Soorten opdrachtgevers

 • organisatie voor ontwikkelingssamenwerking
 • centrum voor kunst- en cultuureducatie
 • filmhuis
 • erfgoedinstelling
 • hogeschool
 • nationaal park
 • dansproductiebedrijf
 • daklozenkrant
 • volksuniversiteit

Sectoren

 • cultuureducatie
 • film
 • erfgoed
 • geschiedenis
 • letterkunde
 • taalkunde
 • dans
 • muziek