Expertise

Ingewikkelde dingen begrijpelijk maken, dat is wat ik doe.

Als schrijver of als redactioneel adviseur. Samen met onderzoekers, ontwerpers, beleidsmakers en communicatieadviseurs, zij aan zij. Op projectbasis of voor langere tijd.

Al ruim twintig jaar help ik anderen hun verhaal te vertellen door kennis onder woorden te brengen. Van visie tot verslag, van pay-off tot longread: ik onderzoek en documenteer, interview en versla, bundel en structureer. Maar eerst luister ik goed en denk dan graag mee over doel en inhoud.

Mijn werkveld beslaat letterlijk en figuurlijk de wereld om ons heen. Opdrachten betreffen zowel de fysieke leefomgeving als het cultureel landschap. De opdrachtgevers zijn diverse (semi)overheden, bedrijven en non-profitorganisaties. Ik werk vaak op het snijvlak van publieke belangen, bedrijfsdoelstellingen en kennisontwikkeling.

Leefomgeving

Soorten opdrachtgevers

 • technische universiteit
 • kennisinstelling (GTI)
 • planbureau
 • waterschap
 • gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf
 • advies- en ingenieursbureau
 • architectenbureau
 • energiebedrijf
 • erfgoedinstelling
 • ministerie
 • zelfstandig bestuursorgaan

Sectoren

 • gebiedsontwikkeling
 • waterbeheer en deltatechnologie
 • klimaatadaptatie
 • stedenbouw
 • mobiliteit
 • erfgoed
 • vastgoed
 • milieu
 • energie
 • aardwetenschappen

Cultuur

Soorten opdrachtgevers

 • organisatie voor ontwikkelingssamenwerking
 • centrum voor kunst- en cultuureducatie
 • filmhuis
 • erfgoedinstelling
 • hogeschool
 • nationaal park
 • dansproductiebedrijf
 • daklozenkrant
 • volksuniversiteit

Sectoren

 • cultuureducatie
 • film
 • erfgoed
 • geschiedenis
 • letterkunde
 • taalkunde
 • dans
 • muziek